De partners

Hoogheemraadschap Schieland en de krimpenerwaard
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil en de waterkeringen. Daarnaast beheert Schieland en de Krimpenerwaard een aantal wegen in de Krimpenerwaard

Waterschap Rivierenland
Al eeuwen voert Nederland strijd tegen het water. Dat we in Nederland hierin succesvol zijn, is voor een belangrijk deel te danken aan
De waterschappen. Door de autonomie en expertise van de oudste democratische instituties van Nederland hebben we in Nederland voldoende schoon water achter veilige dijken.
Het rivierengebied is het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Het is een van de mooiste gebieden van Nederland. Hier zorgt Waterschap Rivierenland voor dat de inwoners van het rivierengebied veilig kunnen leven, werken en recreëren in hun mooie, maar kwetsbare leefomgeving. Dat doen we door te werken aan aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater.

Hoogheemraadschap van Rijnland
We beschermen het land tegen het water. En waar we het water wel graag zien (in sloten, meren en kanalen) regelen we het zo dat het niet te veel is, niet te weinig en van goede kwaliteit. Voor nu en in de toekomst.
Bij de uitvoering van ons veelzijdige takenpakket komt veel kijken. Daarom werken er bij Rijnland ongeveer 700 mensen. Het gebied waarin we werken strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda en wordt in het westen begrensd door de Noordzee. Dit gebied is 1100 vierkante kilometer groot en er wonen ruim 1,3 miljoen mensen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Droog land en schoon water. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Elke dag werken onze honderden medewerkers aan de bescherming van het land en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit doen wij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel.

Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Hollandse Delta heeft de waterstaatkundige zorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Hollandse Delta heeft ruim 550 medewerkers en de begroting bedraagt circa 131 miljoen euro. De hoofdvestiging vindt u in Ridderkerk.

Hoogheemraadschap van Delfland
Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Van oudsher werd de grens met het Hoogheemraadschap Rijnland gevormd door de Landscheidingsweg, die zijn naam hieraan ontleent. Het smalste deel van de duinen van het Hoogheemraadschap draagt de naam De Banken. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Het gebied staat bovendien bekend om zijn intensieve glastuinbouw.

De Unie van Waterschappen
De Unie van Waterschappen  is een koepelorganisatie, opgericht in 1927. De oorspronkelijke functie van de Unie van Waterschappen was het ondersteunen van de waterschappen in hun activiteiten. Tegenwoordig ligt de rol van de Unie van Waterschappen op het vlak van belangenbehartiging en het stimuleren van kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie. De Unie vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld. De Unie van Waterschappen is ook de werkgeversorganisatie van ongeveer 11.000 medewerkers bij 22 waterschappen in Nederland. De Unie organiseert jaarlijks meerdere evenementen, waaronder de Waterschapsdag, om waterschappen en relaties op de hoogte te houden van ontwikkelingen en actualiteiten in de waterschapswereld. Er werken ongeveer 60 mensen en de Unie van Waterschappen is gevestigd in Den Haag.