Over de traineepool

De traineepool is een samenwerking van de waterschappen:
Hollandse Delta, Rijnland, Hollands Noorderkwartier, Schieland en de Krimpenerwaard en Rivierenland, incl. Hoogwaterbeschermingsplan, Hoogheemraadschap van Delfland en Unie van Waterschappen.

'Door de vergrijzing is het van belang meer jonge starters te werven.
Het is belangrijk om jonge mensen in je organisatie te hebben. Jongeren die net van school komen, hebben nieuwe werkwijzen en technieken tijdens hun studie meegekregen. Daarnaast hopen wij de bestaande samenwerking tussen de waterschappen te versterken. Welk beter moment is er dan om nu direct deze jonge starters voor te werven?'

Wat zijn de doelstellingen?
'We willen de waterschappen neerzetten als aantrekkelijke werkgever. Maar ook willen we de samenwerking binnen de waterschappen bevorderen.'
We gaan 2-jaarlijks minimaal 20 jonge starters werven en hen een traineeship aanbieden binnen Waterschapstalent. Uiteraard willen we een aanzienlijk aantal trainees behouden voor de Landelijke Waterschappen.'

Waaruit bestaat het opleidings/-ontwikkelprogramma?
'Gedurende twee jaar doorlopen de trainees een gevarieerd werk- en leertraject. Het programma start met een "verwonderingsperiode" waarbij de trainees kennis maken met de waterschappen.
De trainees volgen onder meer diverse vaardigheidstrainingen, bij voorbeeld op het gebied van projectmanagement, adviseren of persoonlijke effectiviteit.
De praktijkopdrachten met een duur van 3 tot 6 maanden worden in groepsverband uitgevoerd, gaan over een actueel thema van belang voor alle deelnemende waterschappen.'

Welke toekomstverwachtingen hebben jullie over de traineepool ?
'De traineepool is enerzijds een succes wanneer een groot deel van de trainees aangeeft te willen blijven werken bij het waterschap. Anderzijds kunnen we spreken van een succes wanneer de waterschappen het jammer zouden vinden wanneer de trainees na het traineeprogramma weg zouden gaan. Voor de trainees is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat ze onmisbaar voor ons worden, hun meerwaarde te te tonen en ervoor te zorgen dat ze de ruimte krijgen om hun plekje te vinden.'