Traineeprofiel

De uitdaging!
De wereld verandert en de waterschappen veranderen mee. Werk je bij de waterschappen, dan werk je in een dynamische omgeving waar gewerkt wordt aan toonaangevende projecten. Je draagt actief bij aan een veilig, mooi en duurzaam Nederland. De wateropgave in Nederland is op een cruciaal punt aangekomen; de zeespiegel stijgt en er zijn steeds vaker perioden met extreme neerslag. Er moeten antwoorden gevonden worden op belangrijke vraagstukken. Naast klimaatverandering heeft de toenemende verstedelijking en het alsmaar nijpender gebrek aan ruimte grote invloed op de waterhuishouding. Kortom; in dit traineeship staat het ‘nu werken aan de toekomst’ centraal. De komende tijd komt het aan op duurzaamheid en innovatie waarbij samenwerking een sleutelwoord is. Dit geldt zowel voor de waterschappen onderling als richting externe partijen en internationale partners. De waterschappen hebben een grote taak en staan voor serieuze uitdagingen in de komende jaren waarbij talentvolle en ambitieuze mensen hard nodig zijn. Mensen zoals jij!

De waterschappen
Het traineeprogramma Waterschapstalent is een initiatief van de volgende waterschappen:

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Waterschap Rivierenland incl. Hoogwaterbeschermingsplan;
- Hoogheemraadschap van Rijnland;
- Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard;
- Waterschap Hollandse Delta;
- Hoogheemraadschap van Delfland;
- Unie van Waterschappen.

Bij deze waterschappen zijn meer dan 3.000 medewerkers werkzaam.

De opzet
Het traineeprogramma biedt ruimte aan twintig trainees die affiniteit hebben met techniek en/of water. De trainees worden gedurende twee jaar ingezet op diverse projecten die betrekking hebben op de volgende zes actuele thema’s; Waterkeringen & Veiligheid/HWBP, Assetmanagement, Waterkwaliteit, Waterkwantiteit, Duurzaamheid en Innovatie, Ruimtelijke Ordening. Je richt je sollicitatie op een thema waar je qua studieachtergrond en interesse het beste op aansluit of waarmee je de meeste affiniteit hebt. Onderaan staat een doorklik naar de zes thema’s waar je op kunt solliciteren. Je hebt hierbij de mogelijkheid om nog twee voorkeuren aan te geven. Welk thema je ook kiest, voor alle trainees gelden dezelfde rollen nl een brede inzet als aankomend proces- of projectleider, adviseur en/of regisseur. Na het volledige selectieproces vindt een verdeling plaats van de twintig trainees over de waterschappen en worden de exacte projecten bekend gemaakt. Wij houden zoveel mogelijk rekening met voorkeuren en reisafstand, maar je moet wel bereid zijn te reizen. Jouw keuze voor een thema betekent overigens niet dat je hier gedurende de gehele periode aan vast zit. Je eigen interesses en vaardigheden worden in dit traineeprogramma verder gevormd. Het kan dus zijn dat je uiteindelijk op een onderwerp terecht komt waar in eerste instantie niet je voorkeur naar uitging, maar gaandeweg wel een passie voor hebt ontwikkeld. Elke 8 maanden rouleer je tussen de deelnemende organisaties en/of het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het opleidingsprogramma
Het traineeprogramma Waterschapstalent biedt jou de kans om brede ervaring op te doen bij aantrekkelijke werkgevers. Het traineeprogramma duurt twee jaar en bestaat uit een modulair opgebouwd opleidingsprogramma waarin aandacht is voor inhoudelijke verdieping, de actualiteit (via themadagen en workshops) en het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. Verder werk je in deze periode gezamenlijk met de collega-trainees aan een overstijgend project. De tijdsbesteding voor de opleiding is gemiddeld vier uur per week naast je reguliere werkweek (32 uur).

Selectiecriteria
- afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding;
- niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd;
- een netwerker die gemakkelijk verbindt op proces en op relatie;
- affiniteit met techniek en/of water;
- zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
- een gezonde dosis zelfreflectie;
- creatief en resultaatgericht;
- veranderingsgericht.

Waterschapstalent biedt
- een dienstverband met een 32-urige werkweek voor de duur van twee jaar;
- een gezamenlijk opleidingsprogramma, intervisie en coaching;
- een inspirerende en leerzame omgeving;
- een bruto maandsalaris van € 2.296,89 op basis van een werkweek van 32 uur;
- een individueel keuzebudget (IKB) van circa 20-22% van het salaris.

De thema's

Thema Assetmananagement »

Thema Duurzaamheid en Innovatie »

Thema Ruimtelijke Ordening »

Thema Waterkeringen en Veiligheid »

Thema Waterkwaliteit »

Thema Waterkwantiteit »