Over de waterschappen

De waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon water. Deze 'slogan' geeft goed aan wat we doen. Zo bieden wij bescherming tegen de zee en overstromingen, en zorgen voor schoon water in plassen, sloten, grachten en rivieren. Daarnaast zorgen wij voor voldoende water.

Schoon water

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor mens, plant en dier. We zuiveren het afvalwater en zorgen daarnaast voor nog schoner water in plassen, sloten, grachten en rivieren.

Veiligheid

Met sterke duinen, dijken en kades beschermen we ons laagliggende land tegen overstromingen.

Voldoende water

De (grond)waterstand mag niet te hoog zijn én niet te laag. Wij zorgen voor het juiste evenwicht.