Werken aan de dijk van de toekomst

Nederland blijft kwetsbaar voor overstromingen. Het werken aan waterveiligheid is daarom nooit af. Duizenden dijkwerkers zijn dag in dag uit bezig aan de complexe en omvangrijke dijkversterkingsopgaven van 1.100 kilometer. Daarbij wordt gekeken naar nieuwe technologische inzichten. Maar steeds vaker ook naar kwaliteit en duurzaamheid.