Over de waterschappen

De waterschappen beschermen ons al eeuwen tegen het water. Maar de waterschappen doen meer. De waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water. Deze ‘slogan’ geeft goed aan wat we doen. Zo bieden wij bescherming tegen de zee en overstromingen, en zorgen voor schoon water in plassen, sloten, grachten en rivieren. Daarnaast zorgen wij voor voldoende water.

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor mens, plant en dier. We zuiveren het afvalwater en zorgen daarnaast voor nog schoner water in plassen, sloten, grachten en rivieren. Met sterke duinen, dijken en kades beschermen we ons laagliggende land tegen overstromingen. De (grond)waterstand mag niet te hoog zijn én niet te laag. Wij zorgen voor het juiste evenwicht.

Wil je meer weten over de waterschappen? En op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan eens op de website van een van de deelnemenede organisaties en op de website van de Unie van Waterschappen.

www.rijnland.net
www.wshd.nl
www.hhdelfland.nl
www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl
www.schielandendekrimpenerwaard.nl
www.hhnk.nl
www.waterschaprivierenland.nl